Darmbacteriën zijn betrokken bij het ontstaan van chronische pijnstoornissen, maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk.1 In een eerdere studie was al aangetoond dat het verminderen van de inname van fermenteerbare koolhydraten de buikpijn verbeterde bij patiënten met PDS. Dit ging gepaard met veranderingen in de darmmicrobiota en verlaagde histamineconcentraties in de urine.2

Onderzoeksresultaten

In het huidige onderzoek is de rol van darmbacteriën en van histamine bij viscerale overgevoeligheid onderzocht. Kiemvrije muizen werden daarvoor gekoloniseerd met fecale microbiota van patiënten met PDS.1

Muizen die gekoloniseerd werden met fecale microbiota van patiënten met een hoog histaminegehalte in de urine, ontwikkelden viscerale hyperalgesie en activatie van mestcellen. Wanneer deze muizen gevoed werden met een dieet met minder fermenteerbare koolhydraten, vertoonden de dieren een afname in viscerale overgevoeligheid en mestcelophoping in het colon. Vastgesteld werd dat de fecale microbiota van patiënten met PDS met een hoog, maar niet met een laag, urinair histaminegehalte in vitro grote hoeveelheden histamine produceerden.1

Klebsiella aerogenes werd geïdentificeerd als een belangrijke vervaardiger van de histamine. Deze bacteriestam was overvloedig aanwezig in de fecale microbiota van drie onafhankelijke cohorten van patiënten met PDS in vergelijking met gezonde individuen.1

Farmacologische blokkade van de histamine 4 receptor in vivo remde viscerale overgevoeligheid en verminderde mestcelophoping in het colon van kiemvrije muizen gekoloniseerd met de fecale microbiota van patiënten met PDS.1

Conclusie

Bacteriële histamine werkt door het aantrekken van mestcellen naar de dikke darm via activering van de histamine 4 receptor. De auteurs identificeerden Klebsiella aerogenes, aanwezig in de darmmicrobiota van veel patiënten met PDS, als de belangrijkste bacteriële producent van histamine.1

Deze resultaten suggereren dat therapeutische strategieën gericht tegen bacteriële histamine zouden kunnen helpen bij de behandeling van viscerale hyperalgesie in (een subset van) PDS-patiënten met chronische buikpijn.1

Referenties:

  1. De Palma et al. Sci Transl Med. 2022; http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.abj1895
  2. McIntosh et al. Gut. 2017; http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2015-311339