Bij borstkanker overlijden de meeste mensen door een terugval in de behandeling waarbij de tumoren zijn gemetastaseerd naar andere organen in het lichaam. Wanneer deze zogenaamde secundaire borstkanker van een agressief type is, zoals HER2 positief of triple-negatieve borstkanker, dan is het risico op uitzaaien in de hersenen groter en hebben patiënten soms nog maar enkele maanden te leven. Behandeling is niet altijd mogelijk.

Onderzoek

In het huidige longitudinale onderzoek heeft men zich gefocust op het genetisch volgen van de borsttumorevolutie, vanaf de diagnose van de primaire borst tot de uitzaaiing in de hersenen bij kankerpatiënten. Patiënt-gekoppelde primaire borst- en hersen-metastatische RNA- en DNA-monsters bij een cohort van respectievelijk 45 en 39 patiënten werden geanalyseerd.

Resultaten

Het bleek dat, bij bereiken van de hersenen, bijna de helft van de tumoren veranderingen vertoonde in de manier waarop zij hun DNA herstellen. Deze tumoren werden kwetsbaar voor een bestaand type geneesmiddel genaamd poly-ADP-ribose-polymerase (PARP)-remmer. PARP is een eiwit wat normaal verantwoordelijk is voor reparatie van DNA-schade. PARP-remmers verhinderen dat kankercellen hun DNA herstellen, waardoor de kankercellen afsterven.

Toekomst

Omdat er momenteel nog onvoldoende behandelingsmethoden zijn voor mensen met uitgezaaide borstkanker is dit een belangrijke ontdekking. Klinische trials naar PARP-remmers zijn volgens de onderzoekers gepland.

Referenties

  1. Cosgrove, N, Varešlija, D, Keelan, S, Elangovan A, Atkinson JM, Cocchiglia S, et al. Mapping molecular subtype specific alterations in breast cancer brain metastases identifies clinically relevant vulnerabilities. Nat Comm. 2022; https://doi.org/10.1038/s41467-022-27987-5
  2. Persbericht ScienceDaily van 28 januari 2022. Onderzoekers ontdekken nieuwe manier om secundaire borstkanker aan te pakken die is uitgezaaid naar de hersenen. Verkregen via www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220128100747.htm, op [04-02-2022]